سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابولفضل شیخ محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله روش جدیدی را برای حفاظت ترنسفور ماتورهای توزیع در شبکه شعاعی ارائه می دهد که در آن همه ترنسفورماتورها توسط یک رله میکروپروسسوری در منبع کنترل و حفاظت می گردند و در نتیجه نیازی به حفاظت محلی ترانسفورماتور مانند فیوز کات اوت نخواهد بود. الگوریتم مورد استفاده رله بر اساس اندازه گیری تغییرات مولفه ها متقارن کمیتهای الکتریکی در هنگام وقوع خطا کار می کند. با استفاده از برنامه حالت گذاری الکترو مغناطیسی (emtp ) خطاعای داخلی ترانسفورماتورهای توزیع در یک فیدر ۲۰ کیلو وات نم.نه از شبکه ایران شبیه سازی می گردد و نشان داده خواهد شد که رله میکروپروسسوری دارای قدرت تشخیص بسیار مطلوبی می باشد ومی تواند خطاهای ضعیف بین حلقه به زمین ترانسفور ماتورها را تشخیص می دهد، در ص.رتیکه این نوع خطاها توسط حفاظتهای متداول مانند فیوزهای کات اوت، قبل از گسترش و تبدیل آنها به خطاهای شدید قابل تشخیص نمی باشد.