سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن منصوری – دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
خدیجه مرزبانی –
فاطمه مردانپور –

چکیده:

کاسنی یک گیاه دارویی است که دارای خواص زیادی زیادی بوده و عمدتا به وسیله بذر تکثیر می شود . تکنیک حفاظت انجمادی یک روش سودمند برای نگهداری بذور این گیاه می باشد. شیشه ایی شدن یک روش ساده و سریع برای حفاظت انجمادی است که از تشکیل کریستال های یخ در حین انجماد جلوگیری می کند . این آزمایش در سه تکرار با دو فاکتور محلول های آبگیری در ۴ سطح ( محلول های PVS2 , S3 , S2 , S1 ) و زمان های آبگیری از بذور قبل از فرایند انجماد ( ۴ – ۹۰ – ۱۳۵ – ۱۸۰ و ۲۲۵ دقیقه ) برروی بذر گیاه کاسنی درطرح فاکتوریل درقالب مربع کامل تصادفی ( RCBD ) انجام شد. در این آزمایش شاخص های کمی درصد جوانه زنی ( درصد زنده ماندن ( GP ، سرعت جوانه زنی( RG ) ، متوسط جوانه زنی روزانه ( MDG ) و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی بذور ( MTG ) محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که نوع محلول و زمان آبگیری در فرایند شیشه ایی شدن و حفاظت انجمادی گیاه کاسنی در شاخص های مورد ارزیابی موثر می باشد . براساس نتایج مقایسات میانگین بیشترین MDG , RG, GP و MTG در محلول S2 مشاهده گردید و قرار گرفتن بذور به مدت ۹۰ – ۱۸۰ دقیقه سبب افزایش این شاخص ها گردید . محلول آبگیری S2 همراه با زمان های ۱۳۵ و ۹۰ دقیقه ایی آبگیری بیشترین تاثیر را در درصد و سرعت جوانه زنی ، متوسط جوانه زنی روزانه دارد.