سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا توحیدی – عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم و وکیل پایه یک دادگستری
رضا شهبازی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اخلاق کاربردی؛ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

چکیده:

یکی از مهمترین مسئولیت های اخلاقی و حقوقی وکیل در حرفه وکالت، حفاظت اسرار موکل و پیروی از خط مشیرازداری است. فاش کردن اسرار موکل، گونهای از خیانت در امانت است که افزون بر ناسازگاری با شأن و منزلت حرفهوکالت و قواعد اخلاق حرفه ای، ، قانونگذار نیز آن را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است. گاهی درتعاملات درون حرفه ای وکالت، تعارضاتی رخ میدهد که باعث می شود وکیل برای پیشگیری از جرم یا حفظ موقعیت خود وموکل، اسرار وی را فاش کند. افزون بر منع قانونی در خصوص افشای اسرار موکل، مطابق قواعد اخلاقی، وکیل غیر ازمواردی که جان انسانها را خطری جدی از سوی موکل تهدید می کند، جز به اجازه صریح موکل و به البته قدر ضرورت،نمی تواند اسرار او را فاش کند.