سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبادالله عباسی – کارشناس ارشد حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباد
مصطفی نامدارپوربنگر – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجاهد امیری – کارشناس ارشد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مرضیه حیدری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آب

چکیده:

امروزه آلودگی محیط زیست یکی از معضلات اساسی جوامع انسانی بوده و این در منطقه خلیج فارس اثرات نامطلوبی را به ارمغان میآورد. صرفنظر از منابع عظیم گاز و نفت و اهمیت ژئواکونومیکی خلیج فارس، این منطقه از نظر زیست محیطی بسیار آسیب پذیر بوده و با نگاهی اجمالی به وقایع تلخی که در طی چند دهه اخیر در این دریای نیمه بسته رخ داده و عدم تعامل و همگرایی کشورهای منطقه برای بهسازی و نگهداری از این موهبت الهی، پیش بینی می شود که در دهه های آتی کشورهای این منطقه مشکلاتی را در خصوص توسعه پا یدار خود در پیش رو داشته باشند . وقوع جنگهای ویرانگر (جنگ خلیج فارس )، عبور و مرور انواع شناورها و تخلیه ی مواد آلاینده ی آن ها به خلیج فارس، تخلیه ی انواع مواد شیمیایی خطرناک (سموم و …) و افزون بر آن ورود آبهای بسیار گرم حاصل از فعالیت نیروگاه ها به پهنه ی آبی خلیج فارس و مهم تر از همه انتقال مواد پرتو زا به اعماق خلیج فارس و …. از عمده ترین عوامل آلودگی محیط زیست دریائی این خلیج به شمار می آید که توانسته در اندک زمانی اکوسیستم بی نظیر آنرا تا ۴۷ برابر حد طبیعی آلودگی، آلوده نماید و بدین طریق آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودنی مواجه سازند . در این راستا جهت کنترل و مهار هر نوع آلودگی در این پهنه ی آبی، مشارکت و همکاری همسایگان آن بیشتر از هر موضوعی می بایست مد نظر قرار گیرد .در این مقاله به بررسی مشکلاتی که محیط زیست خلیج فارس را تهدید می کند می پردازیم و راه حل هایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه خواهد شد.