سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک فخوری تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی گروه معماری کا
اتابک فخوری تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه فناوری اطلاعات

چکیده:

روش های مقابله با حوادث غیر مترقبه سایبری وفناوری اطلاعات چیز تازه ای نیست اما توجه به مقابله با این حوادث در مورد سیستم های کنترل صنعتی بحثی است که باید بهآن بیشتر پرداخته شود . بسیاری از زیر ساخت های مهم کشور توسط سیستم های کنترل صنعتی مانند پی ال سی ها پیاده سازی می شوند ، این سیستم ها می توانند یکی از وظا یف کنترل فرایند ، کنترل توزیع ، ویا هر گونه ما نیتورینگ و مدیریت زیر سا ختهای مهم را بر عهده داشته باشند . مواردی مانند کشاورزی ، بانکها، ارتباطات ، سرویسهای اظطراری ، حمل ونقل ، انرژی جزو زیر ساخت هایمهم کشور می باشند . همانند سایر سیستم های اطلاعاتی این سیستم های نیز هدف حملات سایبری قرار گرفته اند ، این حملات به دلیل اینکه زیر ساخت یککشور یا سازمان را هدف قرار داده خسارات بیشتری از حملات سایبری بر علیه تشکیلات دیگر سازمان یا کشور در پی خواهند داشت ، این حملات ممکن است توسط هکرهایی که برای جلب توجه اقدام می کنند ویا حملاتی که اهداف خاصی دنبال می کنند (مانند حملات ویروساستا کس نت که هدف آن تجهیزات نیروگاههای هسته ای کشور بود ) انجام گیرد ، در میان مستخدمین ناراضی سازمان ، رقبا و حتی افرادی که به طور نا خود آگاهانه اقدام به انتشار بد افزارها می کنند را نباید فراموش کرد. در این مقاله به لزوم پیاده سازی یک برنامه ریزی دقیق برای مقابله با حملات سایبری علیه سیستم های کنترل صنعتی پرداخته ومدلی را برای مقابله وپیشگیری با این حملات ارائه کرده ایم ، مدل ارائه شده دارای شش مرحله می باشد که سهمرحله اول آن مربوط به اقدامهای قبل از وقوع حمله پیشگیرانه دارد وسه مرحله آخر کارهای لازم که پس از انجام حملات بایستی صورت گیرد را مشخص می کند.