سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یگانه اصغری علائی –
جواد وحیدی – استادراهنما
ابوالفضل لاکدشتی – استادمشاور

چکیده:

همانگونه که میزان ترافیک داده درشبکه درحال رشد می باشد تحقیقاتی هب منظور کاوش ترافیک داده برای به دست آوردن اطلاعات مفید وجوددارد هدف ازانجام این مقاله کشف و اجرای متدهای عملی و موثر به منظور حفاظت از حریم شخصی درطی الگوی ترتیبی روی ترافیک داده شبکه میباشد به منظور کشف الگوی ترتیبی تکرار شونده بدون تجاوز به حریم خصوصی ازمدل سرورN- انباره استفاده میشود که بصورت یک سرور تکی جستجوگر عمل میکند که این روش با نگهداشتن متاجدول ها درهرسایت به منظور تعیین اینکه الگوی انتخابی درسایت رخ داده یا نه به فرایند جستجو سرعت می بخشد دراین مقاله بهترین روش برای بدست آوردن ترافیک داده شبکه بیان میشود برای این منظور به مقایسه دو الگوریتم Apriori , APRIORI TID می پردازیم سپس بهترین الگوریتم به منظور حفاظت از حریم شخصی درطی الگوی ترتیبی روی ترافیک داده شبکه را معرفی میکنیم