سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد مسافری – مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین محوی – مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهین زلالی – دکترای طب حرفه ای

چکیده:

؛MTBE یک افزودنی سوختی است که به عنوان جایگزینی برای سرب استفاده شده و افزاینده عدد اکتان است که باعث کاهش تولدی منوکسید کربن، ازن و سایر انتشارات خطرناک از اگزوز اتومبیل ها می شود و مشکل اسماگ را تا حدودی رفع می نماید. اولین بار در کشورهای پیشرفته به منظور جایگزینی افزودنیهای آنتی ناک (ضد ضربه) در بنزین، قانون موجود لزوم استفاده از افزودنیهای سالمتر را مطرح نمود. بگونه ای که O3, Co و VOC5 را کاهش دهد. در این راستا مواد اکسیژنه ای مورد استفاده قرار گرفتند که بطور متداول شامل الکلهای مختلف و اترهای آلیفاتیک است. در بین این مواد MTBE گسترده ترین استفاده را داشته و تا ۱۵% حجمی به بنزین افزوده می شود در داخل کشور نیز از چند سال پیش به این سو بحث جایگزینی MTBE با سرب در بنزین مطرح و عملی شده و گاه تا ۳۰% حجمی به بنزین افزوده می شود. براساس مطالعات انجام یافته در دنیا MTBE یک سرطان زای حیوانی است اما در انسانها پتانسیل سرطان زایی آن هنوز نامشخص است. در انسانها منبع اصلی مواجهه با MTBE تنفس فیوم حاصل از اتومبیلهای بنزینی است. علاوه بر این از طریق آب آشامیدنی آلوده نیز مواجهه با MTBE صورت می گیرد. حضور MTBE در بنزین و مصرف آن در اتومبیلها از یکسو و نیز بروز حوادث و بی دقتی در نگهداری و حمل و نقل بنزین باعث ورود این ماده به محیط زیست از جمله منابع آب می شود که رفع آلودگی منابع آب زمانبر و پرهزینه خواهد بود. در این مقاله اثرات بهداشتی ناشی از MTBE حضور آن در آب آشامیدنی و نتایج مطالعات اپیدمیولوژیکی، بالینی، حیوانی، متابولیکی و کینتیکی انجام یافته مرتبط با موضوع بصورت مروری و خلاصه ارائه گردیده است.