مقاله حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان های نرم و سخت غالب اطراف جزیره لارک، خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان های نرم و سخت غالب اطراف جزیره لارک، خلیج فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Symbiodinium
مقاله کلاد D ،جلبک تک سلولی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوی پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبادی ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مرجان های سخت و نرم خلیج فارس دارای جلبک تک سلولی هم زیستی به نام زوگزانتله می باشند که نقش مهمی در تامین مواد آلی مورد نیاز مرجان ها ایفا می نماید. آبسنگ های مرجانی این ناحیه از خلیج به دلیل قرار گرفتن در عرض های جغرافیایی نیمه گرمسیری و وجود دامنه وسیع تغییرات دمای آب و شوری بالا همواره تحت تاثیرتنش های محیطی می باشند. این تنش ها می تواند منجر به تغییر زوگزانتله های همزیست با آن ها گردد. این مطالعه با هدف شناسایی کلادهای Symbiodinium به روش مولکولی و نیز بررسی حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان های نرم و سخت جزیره لارک در خلیج فارس انجام شده است.
مواد و روش ها: ۳ گونه از مرجان های نرم شمال و شمال شرق جزیره لارک و ۵ گونه مرجان سخت در شمال جزیره جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA، زیرواحد بزرگ ریبوزوم ۲۸S با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) تکثیر شد. سپس توالی زیرواحد بزرگ ریبوزومی S28 با استفاده از آنالیز فیلوژنی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: به دنبال تکثیر قطعه ای از ژن زیرواحد بزرگ ریبوزومی۲۸S ، توالی ۷۸۰ bp به دست آمد. پس از توالی یابی قطعه ژنی تکثیر یافته و مقایسه آن با ترادف های ژنی موجود در بانک ژنی مشخص گردید که کلادهای هم زیست با مرجان های نرم اطراف جزیره لارک، از نوع کلاد D می باشند.
نتیجه گیری: غالب بودن کلاد D به علت درجه حرارت بالای خلیج فارس و نیز شرایط ناپایدار تنگه هرمز در مرجان های نرم و سخت جزیره لارک کاملا طبیعی می باشد.