سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سهیلا خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی نیکبخت – استادیار گروه علوم باغبانی
محمدرضا سبزعلیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفه

چکیده:

قارچهای اندوفایت، میکروارگانیسم هایی هستند که در بافتهای سالم گیاه بدون ایجاد علائم بیماری زندگی کرده و دارای یک رابطه همزیستی از نوع همیاری با میزبان خود می باشند. پژوهش های زیادی در مورد اثرات مختلف قارچ های اندوفایت در گیاهان علفی وجود دارد اما در مورد درختان تحقیقات کمتری صورت گرفته است. در این پژوهش نمونه های پوست و شاخه درختان چنار جوان و کهنسال پس از ضد عفونی سطحی به منظور بررسی حضور قارچ های اندوفایت روی محیط کشت PDA قرارداده شدند. نتایج نشان داد که تنوع قارچ ها و نسبت تعداد ایزوله قارچ رشد کرده به تعداد نمونه کشت شده در درختان کهنسال بیشتر از درختان جوان بوده که این تفاوت عمدتا مربوط به قارچهایی است که اسپور تولید نمی کنند و احتمالا از مدتها قبل با درختان کهنسال رابطه همزیستی داشتهاند و امکان دارد در بقاء و پایداری درختان تاثیر مثبت داشته باشند.