سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسعید شباهنگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه،
علی بهاری –
توفیق اوسطی –
سمانه السادات شباهنگ – دانشگاه صن تی نوشیروانی بابی

چکیده:

اکسید روی به دلیل خواص ویژه که بستگی به آلاییدن یا وارد کردن ناخالصی دارد. کاربرد وسیع نانو ساختارهای اکسید روی به عنوان حسگر به دلیل سطح تماس بالا و حساسیت زیاد آن ها به محیط شیمیایی است. در این کار ابتدا نانو ساختارهایZnOبهوسیله آمونیاک و نیترات روی به وسیله روش شیمیایی سل_ ژل در دمای پایینی به طوریکنواخت و همگن تشکیل شدند. تاثیرات غلظت آمونیاک بر چیدمانZnOبررسی شده اند.مطالعه ویژگی های نانو ساختاریZnOبا تکنیکهای پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی و میکروسکوپ نیروی اتمی انجام گرفت