سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مائده فدایی – دانشجوی ارشد-دانشگاه پیام نور-تهران
محمدجواد چایچی – دانشکده شیمی- دانشگاه مازندران- بابلسر
شهلا مظفری – دانشگاه پیام نور-تهران
محمدرضا گنجعلی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه یک غشاء اپتود فلوئوریمتری گزینش‌پذیر برای یون‌های Cu(II) تهیه گردید. سیستم حسگری Cu(II) با داخل‌سازی لیگاند به‌عنوان فلوئورویونوفور گزینش‌پذیر، در یک غشاء حاوی PVC ساخته شد. پاسخ حسگر بر اساس خاموش سازی فلوئورسانس لیگاند با یون‌های Cu(II) بوده است. این حسگر پاسخ خطی نسبت به یون‌های Cu(II) در محدوده‌ی غلظتی ۸-۱۰ × ۰/‌۱ تا ۳-۱۰ × ۰/‌۱ نشان داده است. حسگر ساخته شده دارای گزینش‌پذیری بالائی نسبت به یون Cu(II) در مقایسه با دیگر کاتیون‌ها می‌باشد. این روش برای اندازه‌گیری یون‌های مس در نمونه‌های آبی نمونه‌های داروئی و مواد غذائی به‌کار برده می‌شود. اثر ترکیب غشا و PH بر روی اندازه‌گیری Cu(II)مورد مطالعه قرار گرفت.