مقاله حسن تخلص و عیوب لفظی «گریز» تا آغاز سده هفتم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: حسن تخلص و عیوب لفظی «گریز» تا آغاز سده هفتم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گریز نیک
مقاله اقتضاب
مقاله گریز تک بیتی
مقاله زشتی گریز
مقاله اطناب در گریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادیان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خبازها رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بیشتر کتاب های بدیع فارسی و عربی، در بحث حسن تخلص، به برخی از آنچه گریز به ستایش را می آراید و آنچه موجب زشتی آن می شود، اشاره هایی شده و نمونه هایی از گریز نیک آورده شده است. اما توجه به اصول فصاحت و بلاغت، همچنین مجموعه شرایط ستایش نامه ها و نمونه های گریز استادان ستایش سرایی در ادب فارسی، نکات بیشتری را در این باره روشن می سازد.
نوشته پیش روی، پس از بررسی ستایش نامه های فارسی و آرای بدیعیان و ناقدان عرب و ایرانی، به اصول گریز نیک می پردازد و برای نخستین بار، بیش از سی نمونه زشتی گریز را تا آغاز سده هفتم، همراه با تبیین هفت عیب لفظی آنها.