مقاله حسام الدین چلبی و جای گاه او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: حسام الدین چلبی و جای گاه او
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسام الدین چلبی
مقاله مولانا
مقاله شمس تبریزی
مقاله صلاح الدین زرکوب
مقاله مثنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی توفیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولانا، عارف بزرگ ایران در قرن هفتم هجری، پیش از حشر و نشر با بزرگ مردانی چون شمس تبریزی، صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی، در میان مردم، هم چون پدرش، بهاء ولد، از پایه و مقامی خاص برخوردار بوده، همواره در مجالس وعظ او شرکت می جسته و او را فرمان می بردند، لیکن پس از آشنایی با شمس دگرگون شد و پس از مرگ شمس هم روحیات مولانا به آن چه که در گذشته بوده بازنگشت، اما پس از آن صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی جای شمس را به نوعی پر کردند.
در این مقاله تاثیر و خدمت بزرگ حسام الدین چلبی به ادبیات فارسی و ایرانیان، محور اصلی بررسی است و از میان سخنان مولانا نکاتی مفید و قابل تامل در این باب استخراج شده است.