سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خدایی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدحسین دهناد – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عوامل محیطی چون دما، هوا و آب می توانند تاثیر بسزایی برروی دوام مخلوط های بتن آسفالتی داشته باشند اگرچه عوامل زیادی در گسیختگی سریع مخلوطهای اسفالتی سهیم هستند لیکن رطوبت یک عنصر اصلی در خرابی مخلوط اسفالتی می باشد و موجب می شود که حساسیت رطوبتی یکی از ویژگیهای قابل توجه روسازی آسفالتی محسوب می شود همچنین به موجب این ویژگی در سطح روسازی برهنگی مصالح سنگی از لایه قیر اتفاق می افتد از دیگر پدیده هایی که مستقیما تحت تاثیر رطوبت رخ میدهد هیدروپلنینگ می باشد درایننوشتار ضمن تبیین ویژگی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی به معرفی کامل پدیده هیدروپلنینگ و عوامل موثر در وقوع و تشدید آن پرداخته و در ادامه ارتباط بین این پدیده و خرابی برهنگی با درنظر گرفتن متغیرهای گوناگون و میزان تاثیرشان مورد بررسی قرار میگیرد.