سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا جمشیدی – کارشناس مهندسی مکانیک
مهدی صنیعی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از روش های رایج اندازه گیری سرعت پرنده های مختلف استفاده از لوله پیتوت است. به واسطه اثرات مختلف میدان جریان، ارتفاع و زاویه حمله پرنده و تاثیر اجزای بدنه بر مقادیر قرائت شده از لوله پیتوت، حساسیت سنجی و کالیبراسیون این وسیله جهت نیل به دقت های قابل اطمینان اندازه گیری امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک لوله پیتوت طراحی شده برای سرعت های مادون صوت و گذر صوت که در نوک دماغه یک پرنده نصب شده است به دو صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرآیند ضمن حساسیت سنجی پیتوت به پارامترهای مختلف، نتایج عددی و تجربی با یکدیگر مقایسه شده و علاوه بر بیان میزان اختلاف تحلیل عددی با تست تجربی در اندازه گیری کمیت های مختلف جریان در ارتفاعات پروازی و زوایای حمله گوناگون به بررسی تاثیر گذاری این اختلاف بر تخمین عدد ماخ جریان پرداخته شده است.