سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
محمدرضا کمالی – دکتری ژئوشیمی نفت
عزت اله کاظم زاده – دکتری پتروفیزیک

چکیده:

جایگاه و لزوم استفاده ازمدلهای زمین آماری واقع گرایانه پارامترهای مخزنی درمطالعات جامع مخازن بهمنظور برنامه ریزی دقیق برای توسعه میادین شناخته شده است بطور کلی می توان هدف ازمشخص سازی زمین اماری پارامترهای مخزن را استفاده بهینه از انواع مختلف دادهها با مقیاس و دقت های متفاوت به منظور فراهم نمودن مدلهای مخزنی که قادربه نشان دادن ناهمگنی زمین شناسی باشند و نیز فراهم نمودن کمیت های عدم قطعیت و کمی سازی آن ازطریق مدلهای چنگانه مخزن بیان نمود از انجاکه تمامی روشهای زمین آماری که برای تخمین پارامترهای مخزنی استفاده می شوند با خطا همراه هستند مدلسازی خطای شبیه سازی درقالب آنالیز عدم قطعیت بسیارحائز اهمیت است دراین مقاله تلاش شده است با تشریح الگوریتم شبیه سازی پی درپی جهت مدلسازی مخزن تصویری از ساخت یک مدل استاتیکی با استفاده از روش های زمین آماری و چگونگی تعیین مدلهای بهینه و کمی سازی عدم قطعیت و حساسیت سنجی پارامترهای مدل شده از پارامترهای مخزنی ارایه شود