سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام پیوندی – مربی گروه فیزیک رنگ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران، تهران، ایران
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

قابلیت تکرار پذیری رنگ نسخه های رنگ همانندی متاثر از خطاهای متعددی در حین فرآیند رنگرزی است که می توانند منجر به بروز اختلاف رنگ میان نمونه استاندارد و رنگ نهایی کالا گردند . یکی از مهمترین عواملی که منجر به کاهش قابلیت باز تولید رنگ کالا می گردد، تغییر در قدرت رنگزایی مواد رنگزای مورد استفاده در فرآیند رنگرزی است. در این مقاله ، حساسیت رنگ نسخه های رنگ همانندی به تغییرات قدرت رنگزایی تعریف شده و نیز روش های تخمین عددی میزان حساسیت و همچنین مقدار بیشینه تغییرات موقعیت رنگ یک نسخه بدلیل انحرافات قدرت رنگزایی اجزای آن ارائه گردیده است . نتایج حاصل می دهد که بیشترین تاثیر انحرافات قدرت رنگزایی بر موقعیت رنگ یک نسخه ، مربوط به نمونه هایی است که غلظت رنگزاهای مورد استفاده در آنها در محدوده متوسط می باشد.