مقاله حساسیت پرتویی سلول های سرطان کولورکتال مقاوم به پرتو پس از تیمار با دوکوزاهگزانویک اسید و پرتو گاما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: حساسیت پرتویی سلول های سرطان کولورکتال مقاوم به پرتو پس از تیمار با دوکوزاهگزانویک اسید و پرتو گاما
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتودرمانی
مقاله پرتو گاما
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله دوکوزاهگزانویک اسید H ،DHA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: سام محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جباری نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از پرتودرمانی در درمان بسیاری از سرطان ها استفاده می شود. پرتودرمانی عوارض جانبی بالایی دارد. ترکیبات حساس کننده پرتوی، تکثیر سلول های توموری و نیز دوز پرتوی در پرتودرمانی را کاهش می دهند. دوکوزاهگزانویک اسید (DHA) روغن ماهی اثر ضد تکثیری بر سلول های بدخیم دارد. در این مطالعه، اثر ترکیبی DHA و پرتو گاما بر رشد و بقا سلول های کولورکتال HT-29 بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، سلول های بدخیم در محیط کشت کامل در تعداد ۵´۱۰۵ در پلیت شش خانه ای به مدت یک روز کشت داده شدند و با دو غلظت ۵۰ یا DHA 100mM به مدت چهار ساعت تیمار و در دوزهای دو و ۱۰ گری پرتودهی شدند. میزان زنده مانی سلول ها پس از ۴۸ ساعت با رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد. همچنین سلول های بدخیم ابتدا با ۵۰ یا DHA 100mM به مدت ۴۸ ساعت تیمار و سپس با دوزهای ۱۰-۲ گری پرتودهی شدند و پس از شش روز میزان بقا توسط آزمون MTT بررسی شد.
یافته ها: میزان زنده مانی در تیمار همزمان سلول ها با ۵۰ و DHA 100mM و دوز پرتوی دو و ۱۰گری به ترتیب به ۵۹٫۸%، ۱۷٫۵%، ۴۷% و ۱۳٫۹% کاهش یافت. تیمار سلول ها با DHA به همراه دوزهای افزاینده دو، چهار، شش، هشت و ۱۰ گری پرتو گاما میزان بقا سلول های بدخیم را به ترتیب ۷۹٫۱%، ۵۷٫۶%، ۴۲٫۸%، ۴۰٫۵% و ۳۴% برای DHA 50 mM و ۵۵٫۸%، ۴۳٫۷%، ۳۳٫۶%، ۲۷٫۹% و ۲۳٫۵% برای DHA 100 mM رساند.
نتیجه گیری: DHA می تواند به عنوان داروی حساس کننده سلول های سرطان کولورکتال در پرتودرمانی مورد استفاده قرار گیرد.