مقاله حساسیت دارویی سویه های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: حساسیت دارویی سویه های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین B
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپرژیلوس فلاووس
مقاله آسپرژیلوس فومیگاتوس
مقاله حساسیت دارویی
مقاله آمفوتریسین B
مقاله ایتراکونازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تشفام مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تیموریان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اسپرژیلوزیس شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه های بالینی اسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و امفوتریسین B انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی ۲۵ سویه اسپرژیلوس فلاووس و ۲۵ سویه اسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت دارویی طبق استاندارد NCCLS M 38-P انجام شد. سوسپانسیون قارچی از قارچ های مذکور با محدوده سلولی ۰٫۵-۵×۱۰۴CFU/ml توسط اسپکتروفوتومتر در ۵۳۰ نانومتر تهیه گردید. رقت های سریالی از داروها از ۰٫۰۳۱۲۵-۱۶mg/ml تهیه و میزان MIC داروها بعد از ۴۸ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۵ درجه سآنتی گراد تعیین گردید.
یافته ها: محدوده MIC به دست امده در مورد سویه اسپرژیلوس فومیگاتوس و اسپرژیلوس فلاووس در برابر ایتراکونازول به ترتیب ۴-۱ و۴ -۰٫۵ میکروگرم بر میلی لیتر بود. در حالی که محدوده MIC برای سویه های اسپرژیلوس فومیگاتوس و اسپرژیلوس فلاووس در برابر امفوتریسین B به ترتیب ۰٫۵-۲ و ۰٫۲۵-۲ میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. میزان MIC امفوتریسین B به طور معنی داری کمتر از ایتراکونازول بود (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به میزان محدوده MIC حاصل از امفوتریسین B و ایتراکونازول، اسپرژیلوس فلاووس و اسپرژیلوس فومیگاتوس جزء سویه های حساس ارزیابی شدند و سویه مقاوم از لحاظ in vitro مشاهده نگردید.