سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رییس زاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مسعود رمضانی – کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
ابراهیم محسنی – کارشناس ارشد حسابداری ، مدرس موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری(ره
سمیرا دریابیگی – دانش آموخته موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری(ره)

چکیده:

حفظ محیط زیست ما امری انکارناپذیر است. این موضوع موجب شده است تا علوم مختلفی درگیر این حوزه شوند. در سال های اخیر با افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مسایل زیست محیطی و ضرورت افشا و گزارشگریاطلاعات مربوط به مسایل محیط زیست توسط شرکت ها، حسابرسی محیط زیست به عنوان ابزاری برای ارزیابی نحوه انجام فعالیت ها، اجرای برنامه ها و استقرار سیستم های محیط زیستی و اثربخشی و شناسایی نقصان و کمبودآنها که نیازمند اقدامات اصلاحی است، تعدیل و تطبیق شده است. این مقاله به نقش حسابرسی در این حوزه می پردازد.