سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا پورعلی – استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلا
ساناز عسگر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه گ

چکیده:

در شرایط اقتصادی کنونی، کانون توجه و دیدگاه بسیاری از حسابرسان تغییر کرده است زیرا نیازهای اطلاعاتی مدیریت برای بهبود عملیات و تجزیه و تحلیل نتایج مربوط تا ح دی افزایش یافته است که اطلاعات صورتهای مالی در حال حاضر پاسخگوی نیاز آنها نیست. حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که در افزایش کارایی مؤثر ا ست و انجام این نوع حسابرسی می تواند مکمکل گزارشهای حسابرسی مالی باشد. در این مقاله مفاهیم اساسی و فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی بیان می شود و با بیان مزایای بیشمار این خدمات سعی می شود تا مدیران را به این تفکر واداشت ک ه برای بهبود و بهسازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها، حسابرسی عملیاتی بهترین رهنمودها و پیشنهادات را ارائه خواهد داد. به روش توصیفی به این نتیجه رسیدیم که حسابرسی عملیاتی نوعی نگرش است که علت نارضایی ها، ضعف ها و نقائص و … را در افراد نمی جوید، بلکه با بررسی سیستم کنترل داخلی، علت ها را در نظام کنترلی جستجو می کند و درصدد رفع آن بر می آید.