سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر اعتباریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان ا
مصطفی عمادزاده –
علی روحانی –

چکیده:

حسابرسی عملکرد یک نوع فعالیت فنی مبتنی بر مطالعه و پژوهش است که حاصل و برآیند آن گزارشی تخصصی خواهد بود که فعالیت مدیریت را در خصوص اینکه به دنبال چه هدفی بوده اند، به چه هدفی رسیده اند و چه هدفی می توانسته اند داشته باشند را به چالش می کشد. مدیران در مراحل مختلف انجام مدیریت در یک سازمان چه قبل از انجام و چه در حین انجام و چه پس از انجام اعمال مدیریتی بایستی پاسخگوی بخش عمومی باشند بنابراین نگاه دقیق آنها به گزارشات حسابرسی عملکرد و اصلاح اعمال خود می تواند ارتقای سطح پاسخگوئی به بخش عمومی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله با روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی معرفی مراحل انجام حسابرسی عملکرد تا تهیه گزارش حسابرسی و اصلاحات ناشی از ایرادات و انجام پیشنهادات منتج از گزارشات با تاکید بر صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی، توسط مدیران در جهت ارتقای پاسخگوئی می باشد. از این رو در این مقاله ضمن بررسی اجمالی مفاهیم، اهداف حسابرسی عملکرد وتصویر کلی از نظام پاسخگویی و ارکان اصلی آن، به تجزیه و تحلیل موضوعی هشت مرحله انجام حسابرسی عملکرد جهت ارتقاء پاسخگویی به بخش عمومی با استفاده از گزارشات حسابرسی عملکرد خواهیم پرداخت.