سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سیدمحسن حاجی سید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

حسابرسی اعتبار بخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقرار نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی از ویژگی و برجستگی خاصی برخوردار می باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین مؤسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی اخیر در شرکت بارمالات و نیز فسادهای مالی اخیر در ایران که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شده، نشان می دهد که نقش ن وین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع ، رفاه اجتماعی همجان مورد تأکید می باشد. بنابراین حسابرس باید حسابرسی را تا حد امکان (بیش از پیش) با نگرش تردید حرفه ای و با در نظر داشتن این نکته برنامه ریزی و اجرا کند که همواره شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که موجب تحریف با اهمیت در صورتهای مالی شود.