سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عسگر پاکمرام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
مرتضی متوسل – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد و علوم تحقی
فرحناز توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد و علوم تحقی

چکیده:

در اقتصاد جهانی شده، حسابرسی به عنوان ابزاری برای مدیریت صحیح منابع اقتصادی عمل می کند. به علاوه، از آنجایی که حاکمیت شرکتی به عنوان نقش نظارتی ذینفعان در شرکت عمل می کند در سال های اخیر در عملو در تحقیقات آکادمیک به خاطر رسوایی های حسابداری و ورشکستگی شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد، هدف اصلی این مقاله بررسی تئوریک نقش حسابرسی در حاکمیت شرکتی است. در ادامه، اینمقاله روابط متقابل بین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مثل هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی و مستقل، و فرآیند حسابرسی داخلی بررسی و نقش آنها را در بحران مالی بیان می کند. در نهایت، می توان اذعاننمود که حسابرسی و حاکمیت شرکتی به عنوان دو عامل جلوگیری کننده از وقوع بحران مالی عمل می نمایند