سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسفندیار ملکیان – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران
بیتا نیکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران
کرامت الله حیدری – دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه واحدهای اقتصادی فقط عملکرد اقتصادی ندارند، بلکه به صورت نهادهای چند منظوره درآمدند و ناگزیر به درگیر شدن در مسائل اجتماعی و ملزم به پاسخگویی عمومی هستند. در این راستا در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی سازمانهای تجاری، مفاهیم جدیدی را به منظور بحث و گفتگو در خصوص توسعه مسایل اجتماعی ناشی از فعالیتهایشان بر محیط زیست ایجاد کرده اند. بر این اساس به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست در زندگی و نیز بررسی حسابداری آن، در این مقاله به دنبال بررس و بیان حسابداری زیست محیطی، تاریخچه، کارکردها، گزارشگری و غیره می باشیم. تا بر اساس آن بتوان راهکارهایی جهت پیاده سازی و ارائه روشهایی جهت حسابداری آن بیان نمود.