سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – استادیار،گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران
سعید نادی – دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ای

چکیده:

شاید اولین چیزی که پیرامون ناب و ناب بودن ما و شمارا وسوسه می کند طلاب ناب باشد طلایی خالص بدون هرگونه ناخالصی اما بحث ما طلاب ناب نیست دراین مقاله ضمن بررسی تفکر ناب به عنوان نگرشی برریشه کن کردن هرگونه اتلاف منابع و ایجاد آفرینش برای سازمان به بیان چشم انداز تولید ناب ابزار و مزایای حسابداری ناب دریک طبقه بندی کلی پرداخته و تشریح می شود ودرانتها نتیجه این پژوهش بطور صریح درمورد رشد و توسعه شرکت هایی که از حسابداری ناب استفاده می کنند بیان می شود.