سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هاشم ولی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد
محمد توکلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
وحید قلی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
هادی زهدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهد شهر

چکیده:

حسابداری منابع انسانی عبارت است از معیارها و استانداردهای اندازهگیری نیروی انسانی در یک سازمان صنعتی، بازرگانی یاخدماتی با توجه به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اینگونه سرمایهگذاریها. به عبارت سادهتر یک موسسه تجاری باید از ارزشسرمایه گذاری در نیروی انسانی خود آگاه باشد. همچنین بتواند نرخ بازگشت این سرمایه را نیز محاسبه کند و بداند که آیا بازدهسرمایه گذاری رضایت بخش است یا خیر؟ حسابداری منابع انسانی، رویکردی جدید در حسابداری است که عمر نسبتاٌ جوانیدارد. حسابداری منابع انسانی را می توان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. در این مقاله سعی شدهاست ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحول پدیده ی جدیدی به نام حسابداری منابع انسانی، برخی کاربردها و ابعاد اصلی آنبررسی شود. حسابداری منابع انسانی در حقیقت یک سیستم اطلاعاتی است که می تواند به مدیران در تصمیم گیرهای مربوط بهمنابع انسانی و تحقق اهداف سازمان کمک به سزایی کند هم چنین می تواند برای سهامداران و سرمایه گذاران در یک بنگاهدستاوردهایی در برداشته باشد به گونه ای که براساس دارائی های منابع انسانی شرکت هایی برای سرمایه گذاری انتخاب شوند.