سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ایزدپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

چکیده:

امروزه در بسیاری از کشورها، نیروی انسانی به عنوان یک منابع سرمایه ای مورد توجه مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهایاجتماعی در جهت ارتقای سطح عملکرد و افزایش بازدهی آنان قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده پس از نگاهی اجمالی بهتاریخچه مراحل توسعه و تکوین حسابداری منابع انسانی سپس به ترتیب مفهوم حسابداری منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی واخلاق، اهداف و کاربرد حسابداری منابع انسانی، اندازه گیریهای غیرپولی منابع انسانی،جستجوی سودمندی حسابداری منابع انسانی،احتساب بهای تمام شده یا ارزش منابع انسانی ، روش های گزارشگری منابع انسانی و مشکلات حسابداری دارایی های انسانی موردبحث و بررسی قرار گیرد.