سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مریم ابراهیمی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

عصر صنعت سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی نقش واهمیت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنانتبدیل شده است؛ لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که میتواند ضمن تغییر خود ، سایر نهاده های تولیدرا تغییر داده یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد . به عبارتی دی گر، یکی از دارایی های مهم هر بنگاه اقتصادی نیروی انسانی است . همگام با دانش مدیریت، یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد ایجاد درآمد سازمان ها است