سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر چمن گرد – دانشجوی دکترای مدیریت مالی،مدرس دانشگاه میزان تبریز
علیرضا علیپور – کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس دانشگاه خسرو شهر
عبدالحسین رضوانی – کارشناس ارشد حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه پارس آباد مغان

چکیده:

یکی از اهداف مهم سیستم حسابداری منابع انسانی کمک به مدیریت سازمان برای حل مسائل و مشکلات مربوط به برنامه ریزی و کنترل و کارآمد نیروی انسانی است . در این مقاله سعی شده است ابتدا جایگاهحسابداری منابع انسانی در سازمان ها و در ادامه به چگونگی کمک سیستم حسابداری منابع انسانی به مدیران سازمان ها برای حل مسائل و مشکلات مربوط به برنامه ریزی و کنترل موثر نیروی انسانی بررسی می شود .ارزش اقتصادی منابع انسانی و روش های اندازه گیری این ارزش برسی می گردد و همچنین الگویی ارائه می شود که نشان می دهد چگونه حسابداری منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز مدیریت سازمان برای دستیابی ، رشدو بهبود ، تخصیص ، حفظ و نگهداری ، بهره برداری ، ارزشیابی و جبران خدمت منابع انسانی را تهیه و ارائه می کند. اطلاعاتی که می تواند برای مدیران بسیار ارزشمند باشد ، زیرا مدیرانی می دانند که قدم اول برایحل مشکلات ، داشتن اطلاعات مفید است. همانطور که در این مقاله ملاحظه خواهد شد ، سیستم حسابداری منابع انسانی می تواند به عنوان چارچوب و ابزاری در اختیار مدیران ارشد برای حل بسیاری از مسائل سازمان قرار گیرد