سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام ایوبی – عضو هیات علمی گروه حسابداری آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دانشگاه آزاد ا

چکیده:

دراین مقاله درمورد تعیین ارزش منابع انسانی درسازمان ها بحث می شود یکی از دقیقترین روشهای تعیین ارزش مزبور حسابداری منابع انسانی است حسابداری منابع انسانی کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری درمحدوده مدیریت نیروی انسانی است مباحث جدید مدیریتی درموضوع منابع انسانی و راه کارهای ارزیابی این منابع دردهه های اخیر اهمیت ویژه ای یافته است این منابع از یکسو بخشی ازمنابع لایزال سازمان ها تلقی می شوند و از سوی دیگر کم توجهی به انان کلیه منابع سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد درواقع امروزه تردیدی نیست که باید منابع نیروی انسانی نیز قیمت گذاری شده و به عنوان بخشی ا زدارایی های شرکت ها درترازنامه انعکاس باید حسابداری منابع انسانی دارای دو رویکرد مبتنی برهزینه و ارزش است روشهای مختلفی برای ارزیابی ارزش منابع انسانی درهر دو رویکرد ارایه شده که دراین میان مدل لو و شوارتز کاربرد بیشتری یافته است به این دلیل که مدل مزبور محدودیت هایی نیز دارد مدل پیشنهادی توسط تیواری محقق هندی ارایه شده و درنهایت به این مساله توجه شده که وظیفه اصلی حسابداری منابع انسانی تقویت و حمایت از مدیریت و توسعه منابع انسانی است و به مدیریت درایجاد سازمانی پیشرفته سالم به دوراز تبعیض و محیطی اکنده از برابری و سرشار از خلاقیت و پیشرفت به سوی تکامل کمک می کند.