سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه بهرامی –
صنمبر خاکی –

چکیده:

امروزه بسیاری از شرکتها با مسائل زیست محیطی روبرو هستند و در جستجوی شیوه ای مناسب جهت گزارش و افشای اطلاعات برای عموم مردم می باشند. مسئله آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین معضلاتجامعه بشری امروز، در ایران به قدری شدت یافته که پایتخت آن به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده است. این موضوع، لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست را به عنوان تلاشی در جهت حفاظتاز محیط زیست توجیه می کند. حسابداری محیط زیست، شاخه ای از حسابداری است که به جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های زیست محیطی و به کارگیری این اطلاعات در انجام محاسبات مربوط به قیمت تمامشده کالاها و خدماتمی پردازدو همچنین شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی می شود.هحسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری وگزارشگری به مدیران کمک می کنند در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری محیط زیست در کشور،حسابداران می توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترل های اقتصادی و مالی باشند. با توجه مطالب گفته شده و اهمیت موضوع در این مقاله به بررسیحسابداری محیط زیست و ضرورت تدوین و اجرایآن در ایرانپرداحته شده است