سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا دارابی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
صلاح محمدی – کارشناس ارشد حسابداری
سیدجمال امیدوار – کارشناسارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در سالهای اخیر رشد اقتصادی به همراه رشد روزافزون جمعیت باعث تشدید استفاده از منابع طبیعی و در نتیجه وارد آمدن خسارات فراوان به کره زمین گردیده است. کاهش خسارات وارده به محیط زیست که عمدتاً می تواند از طریق مدیریت کارآمد هزینههای عملیاتی صورت گیرد، یکی از دغدغههای اصلی سازمانهای امروزی بحساب میآید. در هر کشور صنعتی استفاده بی حد و حدود از کار افزار های پیشرفته جهت رشد صنعتی در دنیای رقابت بدون توجه به عامل منفی این رشد که بر محیط زیست اثر می گذارد،صورت میگیرد . اما انسان خیلی زود در می یابد که همگان در یک محیط مشاع زندگی می کنند،بنابراین پیوسته و وابسته به هم هستند و لذا اصل حرمت محیط زیست را می پذیرند. از طریق حسابداری محیط زیست ۱ که توسعه ی پایدار هدف اصلی آن است، شرکتها میتوانند به یک مزیت رقابتی ۲ پایدار دست یابند. حسابداری محیط زیست به معنای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی با هدف بهینه سازی عملکرد اقتصادی و استفاده معقول از منابع طبیعی و محیط زیست ( و همچنین بکارگیری این اطلاعات در محاسبهی بهای تمام شدهی کالا و خدمات میباشد.( بنت ات آل ۳ امروزه با وجود پیشرفت فرهنگ و تمدن جوامع انسانی در کنار عصر صنعتی شعارهای جنجال آفرینی توسط عموم مردم و محققین صورت میگیرد( مانند: روزهای بدون زباله در برخی کشورها)، اما تشدید روزافزون بحران های زیست محیطی حاکی از عدم تحقق این شعارها میباشد. مصرف زدگی و بی بند و باری در مصرف جوامع ، همچنان نقشی اساسی را در تخریب منابع محدود و حیاتی کرهی زمین ایفا میکند که نمونه بارز آن اخیراً، در حادثه سونامی ژاپن در عدم استفاده درست از انرژی اتمی مشهود بود. همچنان که اینشتین با اطمینان وقوع جنگ جهانی چهارم را با استفاده از چوب و چماق بیان کرد ،حکایت بر اهمیت وضرورت حفظ محیط زیست برای توسعه پایدار داشت. در این مقاله پس از بیان تاریخچه و مفهوم حسابداری محیط زیست، نحوه شناسایی، اندازهگیری، گزارشگری و مدیریت هزینههای زیست محیطی مورد بحث قرار میگیرد