سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید علی پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
بهمن طالبی –
خدیجه ربیعی –

چکیده:

فشارهای روزافزون درمحیط زیست و آگاهی زیست محیطی نیاز به مطالعه تعاملی بین بخشهای اقتصادی و محیط زیست دارد حسابهای مرسوم ملی تولید خالص و یا ناخالص ملی تولید داخلی و .. دراندازه گیری عملکرد و رشد اقتصادی متمرکز شده است برای اریزابی جامع تر پایداری و توسعه حوزه حسابداری مالی بمنظور استفاده از منابع طبیعی نیاز به بسط و گسترش دارد دریافت کنندگان اطلاعات حسابداری سبز درداخل شرکت افرادی هستند که طرز عمل مدیریت و مدیریت منابع شرکت را برنامه رییز می کنند هدف این مقاله اندازه گیری دارایی های طبیعی و محاسبه مزایا و هزینه های زیست محیطی درباره تمامی موارد بالا درصورت های مالی است همچنین این مقاله به بررسی تعادل و نیز اثر متقابل احتمالی بین محیط زیست و عملکرد اقتصادی واحد تجاری بوسیله اتخاذ سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم اطلاعاتی حسابداری سبز می پردازد.