سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یونس بادآور نهندی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، گروه حسابداری تبری
ناصح حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
ساناز دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری علوم و تحقیقات

چکیده:

در سالهای اخیر در بین محققان اسلامی، بحث حسابداری اسلامی به میان آمده و مورد پژوهش قرار گرفته است. این محققان معتقدند که اصول و قوانین حسابداری غربی نمی تواند با فرهنگ، اعتقادات و فعالیت های اقتصادی جوامع اسلامی همخوانی داشته باشد و نمی توان آن را پیاده کرد. لذا به این فکر افتادند تا بر اساس موازین و شرعیات اولاً یک تعریف اسلامی از حسابداری را بیان کرده و سپس چهارچوبی را برای گزارشگری حسابداری اسلامی تدوین کنند. در این مقاله اصول حسابداری سنتی، تعریفی از حسابداری اسلامی و اهداف گزارشگری حسابداری اسلامی بیان شده است و همچنین نیاز به ضرورت حسابداری و گزارشگری اسلامی در جوامع اسلامی و چالشهای آن مورد بحث قرار گرفته است.