سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا باقی – مدرس و مدیر مرکز معراف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

یکی از مسائلی که با ابعاد دینی ( ایمان ، اخلاق ، عمل ) قانونی ، حقوقی ، سیاسی ، اخلاق شهروندی ، ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی و مردم شاختی و مدیریتی و …. سخت در هم تنیده است مسئله ی حوزه و حریم زندگی خصوصی است. حوزه ای که کمتر پیرامون آن تحلیل و بررسی صورت گرفته است و کمتر به بررسی تعریف و تعیین معیارها و مصادیق آن پرداخته شده است اگر چه شناخت این حوزه چنانکه بایسته و شایسته است کاری صعب و دشوار است اما غیر ممکن نیست. در این نوشته سعی شده است ضمن اشاره بهه صعوبت تعرف و تعیین ملاکهای این حریم جلوه های آن در آیینه آیات و روایات مورد کاوش و بررسی قرار گیرد و در ادامه به حدود و ثغور خصوصی و برخی مولفه ها و مصادیق آن در متون حقوقی و قانونی اشاره شده و پس از تعریف این حریم ، پرده از تفاوت حریم و حقوق خصوصی برداشته شده است این نوشتار در پایان با یک جمع بندی و نتیجه گیری ده بندی به اتمام رسیده است.