سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سایه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
ناهیده سرداری ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

ارزشها و مفاهیم معماری سنتی به صورت یک زنجیر بهم پیوسته از گذشته های دور به نسل های بعد انتقال داده شده است اما دردوران معاصر عواملی چون غربزدگی و از خود بیگانگی فرهنگی باعث شده تا حلقه های این زنجیر از هم گسسته شود یکی ازاین حلقه ها موضوع محرمیت است همانطور که می دانیم حفظ حریم یکی از اصول ارزشمند معماری گذشته بوده که متاسفانه دردوران معاصر کمرنگ یا بطور کلی نادیده گرفته شده است حفظ حریم فضاهای مسکونی موردی است که آسایش خانواده بدان وابسته است دراین مقاله پی جوی آنیم که با بررسی روند حذف تدریجی حریم و اثرات آن از معماری دوره قاجار تا امروز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به ضرورت توجه معماران به این اصل بپردازیم و به این نتیجه برسیم که توجه به حریم به چه میزان با اهمیت و درخور توجه بوده و معماران چگونه می توانند با طراحی مناسب به این اصل دست یابند.