سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان اسمعیلی – کارشناسی ارشد
علی موسوی – استادیار ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف،تهران خیابان آز

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون انتقال و جابجایی مواد در ابعاد مختلف از جمله در مقیاسهای میکرو در صنایع مختلف، در این مقاله ما به بررسی حرکت قطرات دو بعدی تحت گرادیان شیمیایی پله درون کانال ها پرداختهایم. شبیه سازی برای شرایط مختلفی چون ارتفاع های مختلف و تغییر خیسش های متفاوت و با استفاده از روش عددی شبکه های بولتزمن شان چن – ۱ درون سطوح صاف انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که باافزایش ارتفاع و خیسش دیواره های کانال،دینامیک قطره افزایش می یابد. همچنین اثر تغییرات اندازه های مختلف شیار های موجود در دیواره کانال نیز بررسی شده و تغییرات سرعت مرکز جرم قطره بر روی سطوحآبدوست گزارش شده است. این تحقیقات نشان می دهد که رفتار قطره بر روی سطوح شیاردار هنگامی که تحت گرادیان شیمیایی می باشد می تواند بسیار متفاوت از دیگر شرایط همچون حالتی که تحت نیروی حجمیهستند باشد. برای مثال رفتار قطره هنگام تغییرات ارتفاع شیار ها بر روی سطح ابدوست تغییر می کند برخلاف رفتار قطره ای است که تحت نیروی حجمی قرار دارد است