سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی کرم
هاله حاجیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

جهاد اقتصادی واژه ای گسترده و پرمعنا می باشد و حیطه ای فراتر از ابعاد اقتصادی را در بر میگیرد. شاید بتوان آنرا اینگونه معنا کرد : جذب و هدایت استعدادها و داشته ها در سایه اراده ملی ، قدرت الهی ، تصمیم گیری گروهی ، صنعتی شدن ، استفاده صحیح از امکانات محدود ، دانش گرایی و یافته های علمی . بدیهی است که رسیدن به این اهداف بدون به کار گیری منابع موجود در کشور امکان پذیر نمی باشد. پایدارترین و در دسترس ترین این منابع ، نیروی انسانی است ونیروی انسانی کارآمد موتور قدرتمند چرخه اقتصادی می باشد. بنابراین میتوان در سایه افزایش بهره وری نیروی انسانی به این مهم دست یافت . مقاله حاضر با هدف شناسایی مراکز رشد و موانع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی به خصوص در بخش دولتی تدوین شده است . در این مقاله از روش مطالعات کتابخانه ای و روشهای میدانی استفاده شده و جامعه آماری آن در سطح شرکت برق منطقه ای کرمان در نظر گرفته شده است و یافته های بدست آمده در قالب سند ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ارائه می گردد