سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پونه سیدابوالقاسم – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مهرگان مهدوی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

گسترش تکنولوژی ها و فناوری های جدید محیطهای آموزشی را برآن داشت تا از حالت سنتی خود خارج شده و به سمت آموزش الکترونیک حرکت کننده درمرحله بعد توجه محققان به سیستمهای موبایل معطوف گردید زیرا دراین سیستمها با برداشته شدن محدودیت زمان و مکان کاربر می تواند درهمه حال از این سرویس ها استفاده کند با توجه به آنکه امروزه در بیشتر جوامع مردم امکان استفادها ز تلفن همراه و سایر دستگاه های سیار را دارند مبحثآموزش سیار مطرح گردید تا درهر زمان و هر مکانی کاربران بتوانند نیازهای آموزشی خود را برآورده سازند درنتیجه این تحقیقات اهداف آموزشی و شیوه های یادگیری مشخص شده و پس از انتخاب تکنولوژی هایی مرتبط با آنها می توان به طراحی و ارایه فعالیت های اموزشی مورد نظر پرداخت دراین مقاله به سیر تکاملی آموزش الکترونیک تا رسیدن بهنسل جدیدی از آموزش یعنی آموزش سیار می پردازیم