سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامحسین اسکانی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
هادی صابری زفرقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

چکیده:

رودخانه ها از مهمترین منابع طبیعی محسوب شده تا جاییکه بعضا کانون توسعه و تمدن های مختلف بشری را شکل بخشیده اند اما این یک روی سکه است زیرا روی دیگر سکه حاکی از ویژگی ها و تاثیرات مخرب آنها می باشد ویژگیهایی هم چون طغیانهای سیلابی و … در واقع می توان گفت رودخانه پدیده ای با دو بعد سازندگی و تخریب می باشد در زمینه سازندگی می توان از بوجود اوردن دشتهای سیلابی مخروط افکنهها و … یاد کرد و در زمینه تخریب از سیلاب و تاثیرات مخرب آن . این دو گانگی حاکی از فعل و انفعالات متفاوت و متنوعی است که رودخانه ها از خودنشان میدهند فعل و انفعالات همچون فرسایش حمل و رسوبگذاریکه درهرکدام از این مراحل پدیده های ویژه ای را برجای می گذارند.