سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هرمینه امینی نیا – گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیش
پرستو قائمی –

چکیده:

گرمادهی اهمی OH که حرارت دهی ژول حرارت دهی مقاومت الکتریکی حرارت دهی مقاومت الکتریکی مستقیم حرارت دهی الکتریکی یا حرارت دهی هدایت الکتریکی نیز نامیده می شود به عنوان یک پروسه تعریف شده که در آن جریانهای الکتریکی از ماده غذایی عبور می کند و آن را گرم می کند. حرارت بطور داخلی بواسطه مقاومت الکتریکی تولید می شود OH به سه طریق از سایر متدهای گرمادهی الکتریکی قابل تشخیص و شناسایی است حضور الکترودهای درتماس با مواد غذایی اگر الکترودهای حرارت دهی القایی و مایکروویو حضو رنداشته باشند فرکانس اعمال شده نامحدود به غیر ازر نج فرکانس مایکروویو یا رادیویی تعیین شده شکل موج دار نامحدود اگر چه معمولا سینوسی می باشد.