سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم قدسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
بیتا آیتی – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
حسین گنجی دوست – استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق به منظور استفاده مجدد از پساب کارخانجات نساجی و رنگرزی و بازگردانی آب به چرخه مصرف حذف ماده الی رنگزای RB5 به روش فتوکاتالیستی توسط نانوذرات TiO2 مورد مطالعه قرارگرفت و اثر پارامترهای نظیر میزان فتوکاتالیست ، غلظت الاینده و PH اولیه بررسی شد در شرایط بهینه میزان حذف RB5 درمدت زمان کمتر از ۵ ساعت به حدود ۹۹/۹ درصد رسید.