مقاله حذف (Pb (II و (Cu (II از پساب ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک های فلزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: حذف (Pb (II و (Cu (II از پساب ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک های فلزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله مس
مقاله پساب
مقاله Onopordon Leptolepis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابزرگ حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیب های حاوی فلزهای سنگین با غلظت بیش از حد مجاز، به دلیل سمیت بالا و خطراتی که برای بشر و موجودات زنده ایجاد می کنند، یکی از اصلی ترین آلودگی های محیط زیست به شمار می روند. در این پژوهش جذب Pb (II) و Cu (II) بر نمونه گیاهی خودرو (Leptolepis (OL Onopordon فراوری شده مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از تهیه این گیاه از اطراف تهران و آماده سازی و فراوری شیمیایی آن با نمک ها کلرید (یا نیترات) منیزیم، نقره، آهن و آلومینیم در حضور هیدروژن پراکسید، قابلیت جذب این نمونه نسبت به سرب و مس، اندازه گیری و بررسی شد. ریخت شناسی نمونه ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری آن ها با روش (EDX) انجام شد. مطالعه مقدار جذب Pb (II) و Cu (II) بر روی نمونه ها، به وسیله دستگاه جذب اتمی (SAA) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تصویرهای SEM این نمونه گیاهی، حاکی از آن بود که ذره ها نشانده شده روی سطح این گیاه، در حد نانومتر بوده است. نتیجه ها نشان دادند که گیاه OL بهینه شده، در بالاترین مقدار جذب خود، %۷۹ سرب و %۱۸ مس موجود در محلول ۵۰۰ ppm را جذب کرد.