سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود حمیدی – دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
ناهید قاسمی – دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده:

آلودگی آب با فلزات سنگین سمی از طریق تخلیه پساب های صنعتی یک مشکل محیطی برای کل جهان است. حضورشان در آب نهرها و دریاچه ها مشکلات مختلفی برای حیوانات، گیاهان و انسان ها ایجاد می کند. در تحقیق حاضر، جاذبی از بلوط وحشی تهیه شد و مطالعات ناپیوسته برای حذف (Ni(II از محلول های آبی بوسیله پارامترهای مختلف مثل pH، غلظت اولیه محلول (Ni(II ، زمان تماس و مقدار جاذب انجام گرفت. قابل توجه است که ظرفیت جذب جاذب ارائه شده در این تحقیق به غلظت اولیه محلول (Ni(II ، مقدار جاذب و pH بستگی داشت. زمان تعادل پس از ۴۰ دقیقه و ماکزیمم درصد حذف برای محلول ، (۱۰۰mgL(-1), Ni(II با (۰٫۰۵gr.L(-1 جاذب در pH برابر ۹ و دمای C◦۴۰ به دست آمد. نتایج نشان دادند که جاذب از پتانسیل بالایی برای حذف (Ni(II از محلول‌های آبی برخوردار است.