سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن سعیدی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه همراه با گسترش روزافزون جمعیت و ارتقا بهداشت فردی وعمومی نیاز به استفاده ازا نواع شوینده ها و پاک کننده افزایش یافته است استفاده ازا ین محصولات با وجود دارا بودن جنبه های مثبت فراوان آلودگی هایی را به محیط زیست وارد می کند که توجه مسئولان محیط زیست کشورها را به خود جلب نمودها ست ورود شوینده ها به فاضلاب سبب بروز مسائلی و مشکلاتی از جمله پرغذایی و ایجاد کف شده و درنتیجه سبب آلودگی منابع آبی و محیط زیست می شود تحقیق حاضر به بررسی حذف cod موجود در پساب یک واحد رختشویخانه با استفاده از روش انعقاد الکتریکی برروی ۴ عدد الکترود آهنی تحت جریان ثابت ۲ آمپر و ولتاژ متغیر فاصله الکترود ۱۵ میلی متر و PHهای مختلف پرداخته است.