سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدفرخ میرشاهزاده – مربی دانشگاه شیخ بهایی بهارستان

چکیده:

در نوشتار حاضر برآنیم تا با عنایت به ماهیت پیچیده فرایند عرضه و تقاضا و ارزیابی عوامل موثر بر روند کشش پذیری محصولات در حوزه صنعت گردشگری ضمن بررسی قابلیت های رقابتی محصولاتو خدمات موجود در سطح کشور و تبیین نیاز مخاطبین بازار مذکور به ارزیابی مسئله حذف یارانه ها و اثرات آن در روند گزینش محصول از ج انب مصرف کنندگان و مزایای ناشی از آن در پروسه ارتقا کیفی محصولات با درنظر گرفتن ساختار به شدت رقابتی بازار گردشگری پرداخته و جایگاه محصولات کیفی متناسب در سبد خانوار ایرانی را ارزیابی نماییم تا صحت و سقم این مسئله را بررسی نماییم که حذف یارانه ها عامل ارتقا کیفی محصول به ویژه در عرصه صنعت گردشگری خواهد بود.