مقاله حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مساله ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۷۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مساله ساختاری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه فعلی
مقاله نحو متداول
مقاله حذف
مقاله گزاره
مقاله مرجع
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی یادگار
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی و تحلیل ساخت بندهایی در زبان فارسی می پردازیم که در آن ها گروه فعلی (گزاره) محذوف/ مفقود است. این بحث، به لحاظ نظری در قالب دو دیدگاه ساختاری و غیرساختاری مطرح می گردد. با بهره گرفتن از داده ها و شواهدی از زبان فارسی و با اعمال آزمون های نحوی مستقل و استانده، به طور مشخص استدلال خواهد شد که در جایگاه حذف، ساخت نحوی متداول وجود دارد اگر چه در صورت آوایی زبان دارای بازنمون آوایی نیست. پیامد تحلیل مذکور تفوق نظری رویکرد ساختاری بر رویکرد غیرساختاری در حوزه حذف می باشد.