مقاله حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم در رادار پسیو مبتنی بر سیگنال تلویزیون آنالوگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رادار از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم در رادار پسیو مبتنی بر سیگنال تلویزیون آنالوگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادار پسیو
مقاله حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم
مقاله تلویزیون آنالوگ
مقاله بانک فیلتر وفقی
مقاله ECA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تابان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله ابتدا با استفاده از روش سنتی FFT به آشکارسازی اهداف در رادار پسیو مبتنی بر سیگنال تلویزیون آنالوگ پرداخته می شود؛ سپس با در نظر گرفتن این موضوع که برای افزایش برد این نوع رادارها باید کلاتر و نشتی مسیر مستقیم حذف گردد، انواع روش های حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم در رادار پسیو مبتنی بر سیگنال تلویزیون آنالوگ بررسی می شود و با استفاده از معیارهای توانایی در حذف اکوهای ناخواسته، اثر روی قله اهداف، عملکرد آشکارسازی و پیچیدگی محاسباتی، الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه می شوند. در ادامه، روش جدید بانک فیلتر وفقی برای حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم پیشنهاد می شود. در این مقاله نشان داده می شود که الگوریتم های پیشنهادی با پیچیدگی محاسباتی کمتر، رفتاری شبیه الگوریتم ECA دارد.