سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید رضا تشیعی – معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
حسین موحدیان عطار – استاد گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدی کمالی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
محمد مهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

رفتار و ظرفیت جذب کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذرات زئولیت A اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت . مورفولوژی نانو ذرات زئولیت اصلاح شده و اصلاح نشده با استفاده از میکروسکپ الکترونی پویشی و انتقالی مطالعه گردید. ایزوترم جذب در شرایط مختلف ( PH ، دوز جاذب ، غلظت آلاینده ، زمان تماس) مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید ظرفیت جذب تک لایه ای لانگمیر (qm) در PH برابر با ۳ و دمای اتاق برابر است با ۱۴/۱۶ میلی گرم کروم شش ظرفیتی به ازای هر گرم نانو ذرات زئولیت اصلاح شده . مشخص گردید جذب کروم شش ظرفیتی بر روی نانو ذرات زئولیت دارای نسبت معکوس با PH است. تاثیر یونهای رقابت کننده نیز مطالعه و مشخص گردید رقابت قابل توجهی بین جذب کروم شش ظرفیتی و حضور یونهای رقابت کننده وجود ندارد. نتایج نشان داد که نانو ذرات زئولیت A اصلاح شده ، یک جاذب موثر جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی بوده و قابلیت جذب در اثر اصلاح سطح ارتقاء قابل توجهی یافته است.